Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Uniunea Europeana
Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
în cadrul proiectului TREI, DOI, UNU, START NORD EST! - POCU/82/3/7/103986

Tarife

Tarifele practicate de noi sunt conforme cu Normele Profesionale stabilite de C.E.C.C.A.R. şi adaptate pieţei. Având în vedere complexitatea serviciilor oferite nu putem afişa grila de calcul a preţurilor. Suntem perfect conştienţi de faptul că fiecare client este unic, iar problemele fiecăruia sunt specifice. De aceea, împreună cu clientul incercăm să stabilim politica de preţuri care să satisfacă cel mai bine cerintele sale. Orientativ, vă oferim pachetele de lucru care le puteţi contracta prin noi:

Pachet de bază

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe bază documentelor primare;
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
 • Întocmirea şi depunerea ştatelor de plată a salariilor;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii.

Pachet extins

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
 • Contabilitate de gestiune
 • Întocmirea bilanţului contabil
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal
 • Elaborarea fişelor fiscale
 • Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale)
 • Asistenţa contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei

Pachete adiţionale

Combinaţii sau grupe de servicii particularizate conform necesităţilor clienţilor.