Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Uniunea Europeana
Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
în cadrul proiectului TREI, DOI, UNU, START NORD EST! - POCU/82/3/7/103986

Resurse umane

Resursele umane reprezintă oamenii implicați în activitatea organizaţiei, ca resursă pentru a crea şi a îndeplini scopurile acesteia.

Managementul resurselor umane îndeplineşte funcţiile de selecţie şi recrutare, training şi dezvoltare, evaluarea performanţelor, managementul carierei, gestionarea salariilor, compensaţiilor şi bonusurilor şi a altor aspecte legate de sistemul de retribuţie, gestionarea contractelor de muncă şi asigurarea respectării drepturilor angajaţilor.

Am structurat oferta de servicii de resurse umane astfel:


Servicii de Payroll

 • preluarea pontajelor pentru intocmirea statului de salarii;
 • intocmirea statelor de salarii;
 • calcularea salariilor lunare şi a impozitelor aferente.
 • comunicarea cuantumului impozitelor si taxelor de plata aferente salariilor;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale.

Servicii de administrare a resurselor umane

 • Înregistrarea electronică a contractelor de munca şi a modificărilor aferente.
 • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor și transmiterea la ITM
 • intocmirea contractelor de munca si transmiterea acestora in Revisal
 • intocmirea actelor aditionale, deciziilor si transmiterea acestora in Revisal;
 • intocmirea dosarului de personal și a  fiselor de post
 • depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS aferente concediilor medicale;
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu.
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.
 • Consultanţă privind salarizarea şi legislaţia muncii.
 • Asistenţă la realizarea contractelor colective de muncă.
 • Asistenţă la realizarea regulamentelor de ordine interioară.