Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Uniunea Europeana
Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
în cadrul proiectului TREI, DOI, UNU, START NORD EST! - POCU/82/3/7/103986

Consultanță și administrarea afacerilor

Consultanţa este o activitate care are ca scop optimizarea resurselor unei entități publice sau private şi în același timp, la îmbunătățirea eficienței procesului de formare, selecția și integrarea resurselor umane și tehnologice, în funcție de nevoile specifice ale activității economice, în scopul de a obține cea mai mare valoare adăugată.

Oferim solutii integrate de consultanță financiară și sprijinim tranzacțiile unui portofoliu larg de companii naționale și multinaționale, publice și private.

Serviciile noastre de consultanţă se concentrează pe modul în care clienții noștri intenționează să desfășoare afaceri într-un mediu de afaceri care evoluează rapid.

Oferim următoarele servicii:

Consultanță uzuală

  • Consultanţă în toate procedurile fiscale uzuale.
  • Întocmirea contestaţiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc).
  • Identificarea tuturor taxelor şi contribuțiilor aplicabile.
  • Asistenţă în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
  • Analiza impozitelor, consultanţă în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozit pe salarii, asigurări sociale.
  • Planificare în domeniul taxelor.
  • Consultanta în asigurarea solutiilor de oprime de finantare