Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Uniunea Europeana
Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
în cadrul proiectului TREI, DOI, UNU, START NORD EST! - POCU/82/3/7/103986

Audit financiar

În general, auditul este examinarea informațiilor într-un mod profesionist și exprimarea unei opinii independente, în ceea ce privește anumite criterii de calitate. Acest principiu general se aplică, în funcție de domeniu și există multe tipuri de activități de audit, de la auditul financiar până la auditul performanței, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

Auditul financiar este examinarea efectuată de către auditori financiari, în scopul de a exprima o opinie asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Audit intern este examinarea obiectivă a setului de activități desfășurate de către o entitate în scopul de a furniza o opinie independentă privind evaluarea riscului, controlul și gestionarea proceselor sale.

Oferim următoarele servicii:


Servicii de audit financiar

  • Audit contractual sau statutar(conform standardelor internaţionale de audit IAS).
  • Retratarea situaţiilor financiare conform IAS şi IFRS.
  • Revizuirea situaţiilor financiare.

Servicii de audit intern

  • Misiuni de asigurare şi consultanţă în audit intern.
  • Servicii de audit intern externalizat.
  • Asistenţă pentru întocmirea şi implementarea procedurilor de audit intern.
  • Revizuirea eficienţei controlului intern implementat de către client.